دسته: Allwinner

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد h978-v1.2-v1.5 0

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد h978-v1.2-v1.5

  دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد h978-v1.2-v1.5

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ET-86V2G-A33-V1.8H مخصوص LCD HD و معمولی 4

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ET-86V2G-A33-V1.8H مخصوص LCD HD و معمولی

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ET-86V2G-A33-V1.8H

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد T736-mainboard-v2.1 0

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد T736-mainboard-v2.1

  فایل فلش تبلت  چینی با مشخصه برد T736-mainboard-v2.1