فایل فلش تبلت چینی t900 minboard v2.0 a23

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد T900-MAINBOARD-V2.0

فایل فلش تبلت چینی t786 minboard v2.0

فایل فلش تست شده تبلت چینی با مشخصه برد t786 minboard v2.0

فایل فلش تبلت چینی با مینبرد V706-MB-V5.1

  فایل فلش تبلت چینی V706-MB-V5.1

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ET 86v2g a23 1.8H

  فایل فلش تبلت چینی ET 86v2g a23 1.8H

دانلود فایل فلش تبلت چینی با برد mtk a6_mb_v1.2

  دانلود فایل فلش تبلت چینی mtk a6_mb_v1.2

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7051-K88-V1.1-V1.2

    رام رسمی و فارسی تبلت چینی با مینبرد ATM7051-K88-V1.1-V1.2 بدون کوچیک شدن lcd و مختص ال سی دی اچ دی و معمولی میباشد  

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ELINK-MC706-D2-V3

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد MC706-D2-V3

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد CP-G6-MB-V1.3

  فایل فلش فارسی تبلت چینی  CP-G6-MB-V1.3

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد T739-MAINBOARD-V2.2 JTX

دانلود فایل فلش تبلت چینی