ادامه مطلب
حل مشکل خاموش شدن Y520-u22 بعد از فلش
22 تیر 1395

حل مشکل خاموش شدن Y520-u22 بعد از فلش

حل 100% مشکل خاموش شدن و سفیدی تصویر بعد از فلش